БТА

Българската телеграфна агенция (БТА) е националната осведомителна агенция на България. Тя е основният и най-меродавният източник на информация за печатните и електронните медии, за държавните институции и неправителствени организации в България.

www.bta.bg